JOSEF KAJETÁN TYL – TVRDOHLAVÁ ŽENA

JOSEF KAJETÁN TYL – TVRDOHLAVÁ ŽENA, Divadelní soubor TÁBOR

Městské divadlo, o.p.s.,
Horní Brána, ulice Horní čp. 2, Český Krumlov, 381 01

Vstupné: 50 Kč

Divadelní soubor TÁBOR

POHÁDKOVÝ VÍKEND - 2. soutěžní představení   

V Tylově báchorce z podkrkonoší se pohádkové motivy snoubí s realistickým příběhem o protivenstvích lásky a jsou zároveň obrazem dobové reality. Krakonoš, nazývaný Zlatohlav, nejenže pomáhá hrdinům hry na cestě ke štěstí, ale v předloze komentuje i situaci českého národa po bouřlivém roce 1848.

Režie: Josef Konrád
Délka představení: 100 minut                                 

Věková skupina: 10 +