MARTIN PORUBJAK / VLADO BENKO – DON QUICHOT A SANCHO PANZA

MARTIN PORUBJAK / VLADO BENKO – DON QUICHOT A SANCHO PANZA, DIVADLO COMMEDIA POPRAD (SK)

Městské divadlo, o.p.s.,
Horní Brána, ulice Horní čp. 2, Český Krumlov, 381 01

Vstupné: 240 Kč

DIVADLO COMMEDIA POPRAD (SK)

PŘEDPLATNÉ „PLUS“ PODZIM 2018

Celosvětově známý satirický příběh, ve kterém se chudý španělský šlechtic Don Quichot zblázní z četby rytířských románů a vyrazí do světa bránit sirotky, vdovy a panny. Doprovází ho jeho věrný sluha Sancho Panza, obdařený lidovou moudrostí i dobrotou. Zažijí spolu vtipné i dobrodružné situace, ze kterých ne vždy vyváznou bez újmy na zdraví. 

Režie: Vlado Benko

Vynikající divadelní adaptace slavného Cervantesova románu v dramatizaci Martina Porubjaka. Přidanou hodnotou této inscenace pro studenty je, že je odehrána v originální spisovné slovenštině.

Představení k 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků!!!

Délka představení: 70 minut bez přestávky


Další informace:
http://commedia.sk/