PŘEDPLATNÉ

Vážení předplatitelé,

Předplatné „PLUS" PODZIM 2017 si ještě můžete objednat buď písemnou formou na e-mailových adresách:
vstupenky@divadlock.cz
Ivanka.kladivova@divadlock.cz
nebo je možno od 28. 9. 2017 objednávat předplatné telefonicky na čísle  380 711 775.

PŘEDPLATNÉ JARO 2018

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2017

 

Vážení přátelé divadelního umění nepřehlédněte výhody, které vám předplatné přináší

  • výrazná sleva oproti cenám vstupenek ve volném prodeji
  • zajištění stálého místa v hledišti
  • abonentka je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit či darovat
  • předplatné vás zbavuje starostí s obstaráváním vstupenek na vybraná představení
  • pravidelné a bezplatné zasílání měsíčního programu
  • přednostní právo na zakoupení vstupenek na akce pořádané naším divadlem

Důležité upozornění

Zbývající vstupenky na představení, která jsou zařazena do série předplatných (jejich množství je omezeno počtem předplatitelů) jsou dány do doprodeje stejně, jako předprodej vstupenek, který  je zahájen 10. dne předcházejícího měsíce (pokud není vedením divadla určeno jinak, viz: již v prodeji z připravujeme ...).Pokud tento termín vyjde na den pracovního klidu nebo svátek bude zahájení prodeje následující pracovní den.