Nabídka školních představení

S přihlédnutím k současnému vývoji koronavirové situace a omezujícím vládním opatřením jsme nuceni zrušit divadelní představení pro školy, a to do 31. 12. 2020. Bohužel nelze školní představení divácky obsadit tak, abychom alespoň pokryli náklady na jejich pořádání.

Zároveň jsme přihlédli i k dynamicky se měnícím podmínkám a situaci ve školství, kdy je pro vás tato situace velmi složitá a máte odpovědnost za zdraví svěřených dětí, tudíž všechny mimoškolní aktivity velice zodpovědně posuzujete.

Jistě se shodneme na tom, že návštěva divadla a kulturních akcí plní i vzdělávací funkci a patří k základnímu vzdělání našich dětí. Budeme vám velice vděčni, když budete naši programovou nabídku vést v patrnosti a až se situace zlepší, budeme mít možnost vás opět přivítat v hledišti našeho – vašeho divadla.

I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Na večerní představení pro studenty - jednotlivce poskytujeme 25% slevu na studentské karty ISIC a 60% slevu pro členy KMD (klubu mladého diváka) 

Využívejte výhod Klubu Mladého Diváka - KMD!


PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ  a I. stupeň ZŠ

ONDŘEJ SEKORA – FERDA MRAVENEC ... ZRUŠENO

ONDŘEJ SEKORAFERDA MRAVENEC ... ZRUŠENO

DOCELA VELKÉ DIVADLO Litvínov

12.10.2020
08:30 - 09:40
10:30 - 11:40
zrušeno
T. JARKOVSKÝ, K. BĚLOHLÁVEK – O ZLATÉ RYBCE
20.10.2020
08:30 - 09:20
10:30 - 11:20
zrušeno
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

DIVADLO VÍTI MARČÍKA

pondělí
30.11.2020
08:30 - 09:30
zrušeno
JARMILA VLČKOVÁ – RADUJME SE, VESELME SE!

JARMILA VLČKOVÁRADUJME SE, VESELME SE!

DIVADLO U STARÉ HEREČKY Hradec Králové

7.12.2020
08:30 - 09:10
10:30 - 11:10
zrušeno

PŘEDSTAVENÍ PRO II. ST. ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY

JAN ÁMOS KOMENSKÝ – LABYRINT SVĚTA ... ZRUŠENO
16.10.2020
08:30 - 09:30
10:30 - 11:30
zrušeno
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

DIVADLO VÍTI MARČÍKA

pondělí
30.11.2020
10:30 - 11:30
zrušeno

PŘEDSTAVENÍ PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

TOMÁŠ DIANIŠKA – TRANSKY, BODY, VTEŘINY

TOMÁŠ DIANIŠKATRANSKY, BODY, VTEŘINY

DIVADLO PETRA BEZRUČE Ostrava

čtvrtek
12.11.2020
10:00 - 11:40
zrušeno

PROHLÍDKY DIVADLA A BESEDY S DRAMATURGEM DIVADLA

  • Exkurze je možno objednat na jednotlivé dny v týdnu mimo úterý.
  • Za exkurzi se neplatí. Doba trvání cca 1 hodina.

Můžete si připravit recitaci nebo zpěv několika žáků, tak aby mohli zažít i pocity pokud se stanou herci na jevišti.

Obsah prohlídky divadla

  • seznámení se s historií divadla i divadelnictví
  • prohlídka zázemí divadla - jeviště, kostymérny, místnosti režie
  • seznámení se s používanou technikou a vybavením divadla

Určete si prosím alespoň tři dopolední termíny a čas, ve kterém by vám návštěva vyhovovala.
Podle Vašeho požadavku se budeme snažit jeden z navrhovaných termínů potvrdit.

Objednávku a případné dotazy zasílejte: vstupenky@divadlock.cz

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.