Městské divadlo Český Krumlov

Městské divadlo spolupořadatel akcí

 

Ve spolupráci s Městem Č. Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem jsou to akce:

Masopust,

Kouzelný Krumlov

Slavnosti pětilisté růže,   Informace pro zájemce o účast v kostýmovasném průvodu -

Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov, 

Náš krumlovský advent

 

S dalšími partnery pak spolupořádá akce:

Dětská folková přehlídka Dětská Porta a Krumlovský medvěd,

Přehlídka studentské tvorby Krumlovská Prima sezona,

Krajská divadelní přehlídka souborů hrajících pro děti,

Mezinárodní divadelní festival Miraculum Český Krumlov a další.

Tradičně se též připojuje k akci Den bez bariér - den s handicapem, určenou nejen pro handicapované.

 

Top
Oficiální informační systém regionu Český Krumlov

 
© 2010 - 2017 Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.