Městské divadlo Český Krumlov > Historie a současnost

Naše poslání

Poslání obecně  prospěšné společnosti

Obecně prospěšná  společnost Městské divadlo Český Krumlov byla  založena v roce 1996.
Zřizovatelem společnosti je Město Český Krumlov.

Hlavní činnosti společnosti:

Základního účelu zřízení, hlavní činností uskutečňovanou ve  prospěch obyvatel města a jeho návštěvníků dosahuje zejména těmito  činnostmi :

 • Zajišťuje, produkuje, organizuje a pořádá divadelní představení, koncerty, kulturní a společenské  programy a pořady, přehlídky, festivaly, výstavy, semináře, přednášky, besedy.
 • Zajišťuje a organizuje nabídku vzdělávacích služeb a činností.
 • Vydává neperiodické tiskoviny. Poskytuje  podporu dobrovolné kulturní a kulturně společenské činnosti  občanů  města i občanských sdružení a dalších nonprofitních  organizací.
 • Na základě smlouvy o sdružení bez právní subjektivity spolupracuje s  kulturními a informačními institucemi.
 • Spolupracuje s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajištění kulturní a kulturně společenské činnosti v rozsahu vymezeném účelem zřízení o.p.s.
 • Poskytuje informační služby.

 Správní rada  stanovila následující doplňkové služby :

 • Na základě  smlouvy připravuje a realizuje další činnosti, které svým charakterem přesahují rámec činnosti uvedených v základních  činnostech, ke kterým byla o.p.s. zřízena.
 • Spravuje objekty, které jsou potřebné k činnosti o.p.s. s právem hospodaření  s těmito objekty na základě uzavřené smlouvy mezi městem  Český Krumlov a o.p.s.
 • Zajišťuje  a poskytuje ubytovací služby ve vlastním ubytovacím zařízení.
 • Obecně prospěšná společnost  může v souladu se zákonem spolupracovat při plnění svého poslání s orgány státní správy, samosprávy i  jinými právnickými a fyzickými osobami, včetně zahraničních a mezinárodních.
 • Městské divadlo je spolupořadatel významných městských kulturních akcí, např. Českokrumlovského adventu, Krumlovské prima  sezony, slavností volné tvorby a  dalších aktivit ve městě. 
Top
Oficiální informační systém regionu Český Krumlov

 
© 2010 - 2017 Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.