REGIONÁLNÍ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA
SOUBORŮ V KATEGORII DOSPĚLÝCH HRAJÍCÍCH PRO DĚTI S NÁZVEM
POHÁDKOVÝ VÍKEND
31. března - 2. dubna 2017

Vyhodnocení:
KLIKNĚTE ZDE

program plakát ke stažení

Na soutěžní představení bylo možno zakoupit předplatné ve výši 100 Kč pro jednu osobu

VÍTĚZSLAV NEZVAL – MANON LESCAUT

VÍTĚZSLAV NEZVAL – MANON LESCAUT

Divadlo ANFAS - Praha

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov

Vstupné: 100 Kč

CVRČCI PODLE JULESE VERNA – HONBA ZA METEOREM

CVRČCI PODLE JULESE VERNA – HONBA ZA METEOREM

Suchdolský divadelní spolek – SUD ze Suchdola nad Lužnicí:

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov

Vstupné: 50 Kč

JIŘÍ MIŠKOVSKÝ – KUBA A TŘI ČERTI

JIŘÍ MIŠKOVSKÝ – KUBA A TŘI ČERTI

Divadelní spolek TÁBOR:

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov

Vstupné: 50 Kč

ZDENĚK KOZÁK – O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE

ZDENĚK KOZÁK – O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE

Divadelní soubor PRÁCHEŃSKÁ SCÉNA Písek:

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov

Vstupné: 50 Kč

VÁCLAV MOTALÍK / MILOŠ SMETANA – STRAŠIDLA Z ČERNÉHO LESA

VÁCLAV MOTALÍK / MILOŠ SMETANA – STRAŠIDLA Z ČERNÉHO LESA

Divadélko MÚZIKA Sezimovo Ústí:

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov

Vstupné: 50 Kč

KOCOUR MODROOČKO

KOCOUR MODROOČKO

DIVADLO KRAPET Praha

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní 2, Český Krumlov

Vstupné: 50 Kč

Závěrka přihlášek byla do 31. ledna 2017. Sledujte, prosím, také naše webové stránky www.divadlo.ckrumlov.cz

Vážení přátelé divadla!

Pohádkový víkend - regionální postupová přehlídka souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti, 31. března - 2. dubna 2017Rádi bychom Vás informovali o termínu konání regionální postupové přehlídky souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti s názvem „POHÁDKOVÝ VÍKEND“.
Tímto termínem je 31. březen – 2. duben 2017. Místem konání a pořadatelem této přehlídky je Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.. Přehlídka je realizována ve spolupráci s NIPOS – Artama Praha.

Smyslem přehlídky je prezentace, ale i reprezentace Vašeho souboru (prostřednictvím Vaší inscenace) na regionální úrovni, s eventuální možností postupu na úroveň vyšší, celostátní přehlídku Popelka Rakovník.

 Kromě výše uvedeného si tato přehlídka klade i další cíle, které se Vám budeme snažit níže, v krátkosti, uvést.

Nespornou předností přehlídky je její „jednota místa a času“, tj. veškeré aktivity spojené s přehlídkou (představení, rozbory představení, semináře, přednášky lektorů atd.) probíhají v prostorách Městského divadla, a to během jediného jarního víkendu. To umožňuje onu neopakovatelnou atmosféru soustředění a vzájemné komunikace o divadle, a to prostřednictvím divadla samotného.

 Divadlo je kromě jiného, od slova dívati se, a tak spolu s prezentací vlastní tvorby máte v krátkém časovém úseku možnost shlédnout i práci ostatních souborů, které se pohybují ve stejné kategorii. Od onoho výše zmiňovaného „viděného“ se odvíjejí i rozborové semináře, které se snaží pojmenovat klady a přednosti, ale i problémy inscenace, a následně nabídnout i jisté možnosti a základní východiska, jak daným problémům předcházet, či se jim vyvarovat vůbec.

Přesto, že existují určitá pevná kritéria těchto rozborů, nikdy nepostrádají individuální přístup k jednotlivým inscenacím resp. představením. To znamená, že v rozborech je brán zřetel na míru zkušeností a schopností jednotlivých přihlášených souborů. Tím otevíráme cestu na tuto přehlídku i souborům novým a nezkušeným či těm, které se kritiky skrytě nebo otevřeně obávají.

 V letošním ročníku opět garantujeme přihlášeným souborům uhrazení výloh spojených s dopravou osob a dekorací nezbytných k realizaci Vašeho představení. Dále uhradíme náklady spojené s ubytováním Vašeho souboru.

 Přehlídka probíhá dle regulí a propozic pro regionální přehlídky NIPOS – Artama Praha v dané kategorii. Více informací na www.nipos-mk.cz nebo na telefonu níže uvedené kontaktní osoby.

Pevně věříme, že Vás tato naše nabídka oslovila a nebudete otálet s vyplněním a zasláním přiložené přihlášky na níže uvedenou adresu:

Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov

Hledejte v aktualitách nebo v odkazu MD spolupořadatel akcí – Krajská přehlídka divadelních souborů, kde budou v průběhu měsíce února zveřejňovány další informace týkající se této přehlídky. Samozřejmě Vám zodpovíme i Vaše případné telefonické dotazy na tel. čísle kontaktní osoby:

MgA. Jaromír Hruška - 602 200 649.

 Máte – chuť a vůli prezentovat své divadelní snažení v této kategorii, přijeďte do Českého Krumlova!

Za pořadatele Městské divadlo Český Krumlov zdraví a na setkání s Vámi se těší

                                                                                                           Hruška Jaromír  

                                                                                                                      dramaturg divadla

Kontakt:

MgA. Jaromír Hruška - dramaturg a zástupce ředitele
Městské divadlo Český Krumlov
tel.: + 420 380 727 367
GSM: + 420 602 200 649
E-mail: jaromir.hruska@divadlock.cz
www.divadlo.ckrumlov.cz

_________________________________________________________

Ke stažení:

Pozvánka 

Přihláška