SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE

 

TISKOPIS NA OBJEDNÁNÍ VOLNÝCH VSTUPENEK PRO ZAMĚSTNANCE PODNIKATELŮ V ZÁBORU

Termíny Slavností pětilisté růže do roku 2020

17. - 19. 6. 2016

16. - 18. 6. 2017

22. - 24. 6. 2018

21. - 23. 6. 2019

19. - 21. 6. 2020

 

FOTOGALERIE MINULÝCH ročníku