Městské divadlo Český Krumlov

Vítejte na stránkách Městského divadla Český Krumlov

Městské divadlo Český Krumlov navazuje na bohatou, více jak pětisetletou divadelní tradici ve městě Český Krumlov. S trochou nadsázky lze říci, že město Český Krumlov je více než kterékoli jiné právě divadelním městem. A to právě existencí hned tří divadel, z toho dvou světových unikátů, v tak malém, leč malebném městě, jakým Český Krumlov bezesporu je. V zámeckém komplexu je to Zámecké barokní divadlo, jedna z nejautentičtějších barokních scén na světě, tolik diskutované otáčivé hlediště v zámecké barokní zahradě, které je dokladem divadelních experimentů minulého století. Třetím divadlem je nejnovější scéna, Městské divadlo Český Krumlov v Horní ulici, divadlo s pravidelnou celoroční činností.

Současná budova divadla v Horní ulici prošla na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století kompletní rekonstrukcí a pro veřejnost byla otevřena 22. června 1993 zahajovacím představením hry Johna Steinbecka "O myších a lidech" v provedení Divadla Pod Palmovkou Praha.

V současné době je divadlo jak po stránce architektonické tak technicko provozní moderním kulturním stánkem s divadelním sálem o kapacitě 280 míst. Všechny společenské prostory jsou bezbariérové a v divadelním sále je umístěna indukční smyčka pro nedoslýchavé. Samozřejmě zde nechybí nekuřácký divadelní klub s pestrou kvalitní nabídkou a oddělenou kuřárnou, v letních měsících pak divadelní terasa s nejkrásnějším pohledem na historické centrum města s dominantou zámku. Ve foyer divadla jsou pořádány fotografické výstavy ve spolupráci s Fotoklubem Český Krumlov. Prostory, technické vybavení a zázemí divadla je též vhodné k využití pro potřeby pořádání konferencí a využití pro kulturně společenské aktivity.
Od roku 1996 provozuje divadlo obecně prospěšná společnost Městské divadlo Český Krumlov, která byla založena Městem Český Krumlov.

Městské divadlo Český Krumlov pořádá ročně více jak 120 představení, které navštíví téměř 18 tisíc diváků. V dramaturgii naleznete představení divadelní, ale též koncerty, či hudebně zábavné pořady. Z divadelních žánrů je to především činohra, loutkové divadlo pro děti i dospělé, v menším měřítku pak současné taneční umění, muzikál, opereta a další. V hudební dramaturgii pak naleznete koncerty různých hudebních žánrů, převážně však jazzové, folkové a vážné hudby, které probíhají v divadelním sále, ale i v divadelním klubu jako klubové koncerty.

Prostory divadla využívají ke své činnosti českokrumlovské amatérské soubory a spolky. Z divadelních souborů je to Divadelní klub Českokrumlovská scéna.

Městské divadlo Český Krumlov též spolupořádá významné kulturní akce ve městě Český Krumlov. Ve spolupráci s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem jsou to akce: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti a Náš krumlovský advent. S dalšími partnery pak spolupořádá akce: dětská folková přehlídka Dětská Porta a Krumlovský medvěd, přehlídka studentské tvorby Krumlovská Prima sezona, Krajská divadelní přehlídka souborů hrajících pro děti s postupem na národní přehlídku Popelka Rakovník, Mezinárodní divadelní festival Miraculum Český Krumlov a další. Tradičně se též připojuje k akci Den bez bariér - den s handicapem, určenou nejen pro handicapované.

Kromě zajišťování kulturních programů pro veřejnost Městské divadlo Český Krumlov nabízí pronájmy prostor divadla, zajišťuje správu unikátních sálů Prelatury a provozuje vlastní ubytovací zařízení.

Bližší informace naleznete na těchto stránkách.

Top
Oficiální informační systém regionu Český Krumlov

 
© 2010 - 2017 Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.