Setkání před Betlémem

Setkání před Betlémem, Divadlo Víti Marčíka
neděle
5.12.2021
15:00 - 16:00

Městské divadlo, o.p.s.,
Horní Brána, ulice Horní čp. 2, Český Krumlov, 381 01

Vstupné: 80 Kč

Divadlo Víti Marčíka

2. nedělní adventní pohádka

DIVADLO VÍTI MARČÍKA - SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

Scénář, režie: Vítězslav Marčík, scéna a loutky: Jan Růžička, hudba: lidové koledy 

Hrají: Terezie Vacková (roz. Marčíková), Roman Jack Urban a Vítězslav Marčík

„Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o narození Spasitele a zatvrzelosti lidského srdce.“

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok v době adventní, již patnáct.

Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou Víťa Marčík nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky.

 

Tradiční inscenace lidového divadla. Vynikajícím způsobem zpracovaný vánoční příběh pro děti od šesti let i pro větší děti. Netradiční zpracování vánočního příběhu v krásné staročeské dekoraci zaručuje poutavou a imaginaci rozvíjející podívanou.

 

Délka představení: cca 60 minut, bez přestávky.   


Další informace:
http://www.vitamarcik.cz