Obchodní podmínky Městského divadla Český Krumlov

Divák zakoupením vstupenky přistupuje na OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA.

Změna programu vyhrazena

 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Informace vydává produkce divadla.
 • V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději 2 měsíce od původního data představení.
 • Při změně představení se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů produkce divadla.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná.
 • Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení negarantujeme možnost vstupu do hlediště. Diváci budou usazeni dle pokynů pořadatele.
 • Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní pro marketingové a PR účely.
 • Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.
 • Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: