POHÁDKOVÝ VÍKEND 24. - 26. 3. 2023

Pohádkový víkend 2023 - logoMístem konání a pořadatelem této přehlídky je tradičně Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. Přehlídka probíhá ve spolupráci a za podpory NIPOS – Artama Praha organizací zřizovanou Ministerstvem kultury České republiky.

Smyslem přehlídky je prezentace, ale i reprezentace Vašeho souboru (prostřednictvím Vaší inscenace) na regionální úrovni, s eventuální možností postupu na úroveň vyšší, celostátní přehlídku Popelka Rakovník.

Kromě výše uvedeného si tato přehlídka klade i další cíle, které se Vám budeme snažit níže, v krátkosti, uvést.

Nespornou předností přehlídky je její „jednota místa a času“, tj. veškeré aktivity spojené s přehlídkou (představení, rozbory představení, semináře, přednášky lektorů atd.) probíhají v prostorách Městského divadla, a to během jediného jarního víkendu. To umožňuje onu neopakovatelnou atmosféru soustředění a vzájemné komunikace o divadle, a to prostřednictvím divadla samotného.

 

 

Divadlo je kromě jiného, od slova dívati se, a tak spolu s prezentací vlastní tvorby máte v krátkém časovém úseku možnost shlédnout i práci ostatních souborů, které se pohybují ve stejné kategorii. Od onoho výše zmiňovaného „viděného“ se odvíjejí i rozborové semináře, které se snaží pojmenovat klady a přednosti, ale i problémy inscenace, a následně nabídnout i jisté možnosti a základní východiska, jak daným problémům předcházet, či se jim vyvarovat vůbec.

Přesto, že existují určitá pevná kritéria těchto rozborů, nikdy nepostrádají individuální přístup

k jednotlivým inscenacím resp. představením. To znamená, že v rozborech je brán zřetel na míru zkušeností a schopností jednotlivých přihlášených souborů. Tím otevíráme cestu na tuto přehlídku i souborům novým a nezkušeným či těm, které se kritiky skrytě nebo otevřeně obávají.

V letošním ročníku opět garantujeme přihlášeným souborům uhrazení výloh spojených s dopravou osob a dekorací nezbytných k realizaci Vašeho představení. Dále z větší části uhradíme náklady spojené s případným ubytováním Vašeho souboru. Vzhledem k enormnímu navýšení cen za ubytovací služby v Českém Krumlově jsme nuceni po souborech (v případě, že budou požadovat ubytování) požadovat spoluúčast ve výši 400,- Kč na osobu a noc.

Přehlídka probíhá dle regulí a propozic pro regionální přehlídky NIPOS – Artama Praha v dané kategorii. Více informací na www.nipos-mk.cz nebo na telefonu níže uvedené kontaktní osoby.

 

Pevně věříme, že Vás tato naše nabídka oslovila a nebudete otálet s vyplněním a zasláním přiložené přihlášky na níže uvedenou adresu:

Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov

Uzávěrka přihlášek je do pondělí 31. ledna 2023. Sledujte, prosím, také naše webové stránky www.divadlo.ckrumlov.cz

Hledejte v odkazu MD spolupořadatel akcí – Krajská přehlídka divadelních souborů, kde budou v průběhu měsíce února zveřejňovány další informace týkající se této přehlídky. Samozřejmě Vám zodpovíme i Vaše případné telefonické dotazy na tel. čísle kontaktní osoby:

MgA. Jaromír Hruška - 602 200 649

Máte – chuť a vůli prezentovat své divadelní snažení v této kategorii, přijeďte do Českého Krumlova!

Za pořadatele Městské divadlo Český Krumlov zdraví a na setkání s Vámi se těší
Vozábal Jan v.r. - ředitel
Hruška Jaromír v.r. - dramaturg