Městské divadlo spolupořadatel akcí

Ve spolupráci s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem jsou to akce:

Masopust

Kouzelný Krumlov

Velikonoce

Slavnosti pětilisté růže

Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov

Krumlovský advent