POHÁDKOVÝ VÍKEND 25. - 27. 03. 2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Festival divadla pro děti a mládež - regionální přehlídka souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti - probíhá ve spolupráci s Nipos – ARTAMA Praha

Odborná porota ve složení: Mgr. Sandra Kotisová Milčinská, Mgr. Jiří Pokorný, Mgr. František Řihout i poslední člen a zároveň tajemník poroty MgA. Jaromír Hruška - se rozhodla doporučit do širšího výběru programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník inscenaci Divadelního souboru „HOP-HOP“ z Ostrova „LUCIE A ZÁZRAKY“. Dle názoru poroty tato inscenace splňuje základní kvalitativní a estetická kritéria, která by ji opravňovala k účasti na národní přehlídce.

Divadelní soubor „HOP-HOP“ Ostrov:
Ota Hofman, Irena Konývková – LUCIE A ZÁZRAKY

Velmi zdařile zdramatizovaná předloha Oty Hofmana se opírá o autentický herecký projev všech tří protagonistů, který je doprovázen živým kytarovým doprovodem. Jednoduchá, promyšlená a stylově čistá scénografie umožňuje zároveň hravost, prostřihy do různých prostředí, ale je i významotvornou složkou inscenace. Práce s loutkou se vyhýbá popisnosti a podporuje asentimentální přístup k dramatické předloze. Přesné kostýmování je nedílnou součásti výpravy k inscenaci. Vše výše uvedené včetně přesné režie a hereckého vedení Ireny Konývkové směřuje k jasné nadčasové výpovědi o životě malé Lucie z dětského domova. Za poctivý a silný divadelní zážitek souboru HOP-HOP děkujeme a gratulujeme.
Za porotu Jaromír Hruška MgA.

 

Pohádkový víkend 2022Rádi bychom Vás informovali o termínu konání regionální krajské postupové přehlídky souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti s názvem „POHÁDKOVÝ VÍKEND“.

Tímto termínem je: 25. – 27. března 2022. Místem konání a pořadatelem této přehlídky je Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

Přehlídka je realizována ve spolupráci a za podpory NIPOS – Artama Praha organizací zřizovanou Ministerstvem kultury České republiky.


Smyslem přehlídky je prezentace, ale i reprezentace Vašeho souboru (prostřednictvím Vaší inscenace) na regionální úrovni, s eventuální možností postupu na úroveň vyšší, celostátní přehlídku Popelka Rakovník.

Kromě výše uvedeného si tato přehlídka klade i další cíle, které se Vám budeme snažit níže, v krátkosti, uvést.
Nespornou předností přehlídky je její „jednota místa a času“, tj. veškeré aktivity spojené s přehlídkou (představení, rozbory představení, semináře, přednášky lektorů atd.) probíhají v prostorách Městského divadla, a to během jediného jarního víkendu. To umožňuje onu neopakovatelnou atmosféru soustředění a vzájemné komunikace o divadle, a to prostřednictvím divadla samotného.

 

Pohádkový víkend 25. - 27. 03. 2022, plakát
Pohádková placka a její výhody - Pohádkový víkend 25. - 27. 03. 2022

 

Divadlo je kromě jiného, od slova dívati se, a tak spolu s prezentací vlastní tvorby máte v krátkém časovém úseku možnost shlédnout i práci ostatních souborů, které se pohybují ve stejné kategorii. Od onoho výše zmiňovaného „viděného“ se odvíjejí i rozborové semináře, které se snaží pojmenovat klady a přednosti, ale i problémy inscenace, a následně nabídnout i jisté možnosti a základní východiska, jak daným problémům předcházet, či se jim vyvarovat vůbec.

Přesto, že existují určitá pevná kritéria těchto rozborů, nikdy nepostrádají individuální přístup
k jednotlivým inscenacím resp. představením. To znamená, že v rozborech je brán zřetel na míru zkušeností a schopností jednotlivých přihlášených souborů. Tím otevíráme cestu na tuto přehlídku i souborům novým a nezkušeným či těm, které se kritiky skrytě nebo otevřeně obávají.

V letošním ročníku opět garantujeme přihlášeným souborům uhrazení výloh spojených s dopravou osob a dekorací nezbytných k realizaci Vašeho představení. Dále uhradíme náklady spojené s případným ubytováním Vašeho souboru.

Přehlídka probíhá dle regulí a propozic pro regionální přehlídky NIPOS – Artama Praha v dané kategorii. Více informací na www.nipos-mk.cz.

 

Alena Bláhová – O princezně na ocet

Alena BláhováO princezně na ocet

Divadelní soubor SPEKTRUM Sezimovo Ústí

sobota
26.3.2022
15:00 - 16:00
Ota Hofman, Irena Konývková – Lucie a zázraky

Ota Hofman, Irena KonývkováLucie a zázraky

Divadelní soubor HOP-HOP z Ostrova

sobota
26.3.2022
17:30 - 18:10
Antonín Švec st. – Nebojte se nic čarodějnic

Antonín Švec st.Nebojte se nic čarodějnic

Divadelní spolek ROLNIČKA Hořice na Šumavě

neděle
27.3.2022
10:00 - 10:50
Matěj Kroupa – Knihomoli

Matěj KroupaKnihomoli

Divadlo NAVĚTVI

neděle
27.3.2022
15:00 - 16:00