POHÁDKOVÝ VÍKEND 24. - 26. 3. 2023
závěrečná zpráva – výsledková listina

Městské divadlo Český Krumlov - Festival divadla pro děti a mládež:


Odborná porota ve složení: PETR TOMAN, Mgr. SANDRA MILČINSKÁ a poslední člen a zároveň tajemník poroty, odborný garant Nipos Praha MgA. JAROMÍR HRUŠKA - se rozhodla:

1) udělit následující ČESTNÁ UZNÁNÍ:

Čestné uznání KARLU SMOLOVI za autorský text k inscenaci pohádky „O MAZANÉ KOVÁŘCE A ČERTU MATLAFOUSKOVI“ Divadelního spolku Prácheňská scéna v Písku.

Čestné uznání RADKU BROUSILOVI za původní hudbu k inscenaci pohádky „O MAZANÉ KOVÁŘCE A ČERTU MATLAFOUSKOVI“ Divadelního spolku Prácheňská scéna v Písku.

Čestné uznání Divadelnímu spolku Prácheňská scéna za hereckou složku v inscenaci pohádky „O MAZANÉ KOVÁŘCE A ČERTU MATLAFOUSKOVI“

2) udělit následující CENY:

Cenu LENCE A VÍTU CHALOUPKOVÝM za scénář k inscenaci „OPRAVDOVÉ KOUZLO“ Suchdolského divadelního spolku ze Suchdola nad Lužnicí.

Cenu za hudební a výtvarnou složku inscenace „OPRAVDOVÉ KOUZLO“ souboru Suchdolského divadelního spolku ze Suchdola nad Lužnicí.

Cenu za inscenaci „OPRAVDOVÉ KOUZLO“ Suchdolského divadelního spolku ze Suchdola nad Lužnicí.

3) doporučit do širšího výběru programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník autorskou inscenaci DIVADELNÍHO SOUBORU „SUCHDOLSKÉHO DIVADLA“ „OPRAVDOVÉ KOUZLO“.

Dle názoru poroty výše uvedená inscenace jako jediná splňuje základní kvalitativní a estetická kritéria, která by ji opravňovala k účasti na národní přehlídce.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: