KLUB MLADÉHO DIVÁKA

(dále jen KMD)

KMD JE URČEN PRO VŠECHNY DĚTI A MLÁDEŽ DO 18 LET

KMD má za cíl usnadnit mládeži cestu k poznávání profesionálního divadelního umění, motivovat ji k vlastním mimoškolním aktivitám v oblasti umění a kultury a v neposlední řadě vychovávat potencionálního divadelního diváka, který bude pravidelně vyhledávat a navštěvovat kulturní akce.
V dlouhodobém horizontu a v případě dostatečného zájmu členů pak mohou být členové zainteresováni do tvorby programu KMD a aktivněji se podílet na jeho činnosti včetně vlastních aktivit.

PŘIHLÁŠENÍ DO KMD

zájemce vyplní přihlášku, která bude obsahovat tyto údaje:
jméno a příjmení
rok narození = bude doplněn rok platnosti průkazky (do 18ti let)
adresa, kontakt
mail, či adresa pro zasílání nabídky
přílohou bude fotografie (stand. formátu na doklady) pro výrobu členské karty KMD

Městské divadlo přidělí evidenční číslo člena KMD
za výrobu členské karty zaplatí zájemce jednorázový poplatek 50,- Kč
při ztrátě členské karty a požadavku na výrobu duplikátu činí poplatek 150,- Kč
v případě neplatnosti členské karty (platnost karty) bude karta odebrána a znehodnocena – provádí pokladní MD
v případě porušování pravidel slušného chování při představeních MD může být též karta odebrána

VÝHODY KMD 

Pro členy KMD bude MD poskytovat tyto výhody:

- Městské divadlo poskytne slevu ve výši 60% na programy, zařazené do běžné nabídky mimo pořadů označených "Jednotná cena" nebo "Beze slev".

- Členové KMD si musí vstupenky ve vlastním zájmu rezervovat předem v POKLADNĚ DIVADLA, v případě obsazení kapacity vyčleněné pro KMD není na slevu nárok.
- V dlouhodobém horizontu a v případě dostatečného zájmu pak lze pro členy KMD pořádat  další programy určené pro mládež.

- Členové KMD budou pravidelně dostávat informace o programové nabídce prostřednictvím e-mailu, či budou dostupné na webových stránkách MD (
www.divadlo.ckrumlov.cz)

ČLENSKÁ KARTA JE NEPŘENOSNÁ A OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE

- Fotografii
- Jméno a příjmení
- Platnost do (kalendářní rok včetně)
- Evidenční číslo karty – shodné s event. číslem přihlášky člena KMD

UPOZORNĚNÍ

Při nalezení této karty prosíme předat do Městského divadla v Českém Krumlově!
Výhod KMD mohou též využívat členové Sdružení ZUŠ ČK a SRPDS na základě předložení členských karet těchto sdružení, za dodržení pravidel KMD.

VÝHODY PRO ČLENY SDRUŽENÍ ZUŠ ČK a SRPDS

Sdružení pro rozvoj ZUŠ zajistila pro své členy – žáky školy – BÁJEČNÉ SLEVY !!!
Městské divadlo, Horní ul.Český Krumlov – platí zvýhodněné vstupné na vybraná představení  Klubu mladého diváka (také na tanec a na balet).