Warning: file_get_contents(http://localhost/php/akce/sestava_src.php?BOVIRTUAL=divadlo&sestava=19&lang=cz): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/localhost/htdocs/iscrck/php/tempo/TEMPO_Main.php on line 841

 

REGIONÁLNÍ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA
SOUBORŮ V KATEGORII DOSPĚLÝCH HRAJÍCÍCH PRO DĚTI S NÁZVEM
POHÁDKOVÝ VÍKEND
31. března - 2. dubna 2017

Vyhodnocení:
KLIKNĚTE ZDE

program plakát ke stažení

Na soutěžní představení bylo možno zakoupit předplatné ve výši 100 Kč pro jednu osobu

Závěrka přihlášek byla do 31. ledna 2017. Sledujte, prosím, také naše webové stránky www.divadlo.ckrumlov.cz

Vážení přátelé divadla!

Pohádkový víkend - regionální postupová přehlídka souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti, 31. března - 2. dubna 2017Rádi bychom Vás informovali o termínu konání regionální postupové přehlídky souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti s názvem „POHÁDKOVÝ VÍKEND“.
Tímto termínem je 31. březen – 2. duben 2017. Místem konání a pořadatelem této přehlídky je Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.. Přehlídka je realizována ve spolupráci s NIPOS – Artama Praha.

Smyslem přehlídky je prezentace, ale i reprezentace Vašeho souboru (prostřednictvím Vaší inscenace) na regionální úrovni, s eventuální možností postupu na úroveň vyšší, celostátní přehlídku Popelka Rakovník.

 Kromě výše uvedeného si tato přehlídka klade i další cíle, které se Vám budeme snažit níže, v krátkosti, uvést.

Nespornou předností přehlídky je její „jednota místa a času“, tj. veškeré aktivity spojené s přehlídkou (představení, rozbory představení, semináře, přednášky lektorů atd.) probíhají v prostorách Městského divadla, a to během jediného jarního víkendu. To umožňuje onu neopakovatelnou atmosféru soustředění a vzájemné komunikace o divadle, a to prostřednictvím divadla samotného.

 Divadlo je kromě jiného, od slova dívati se, a tak spolu s prezentací vlastní tvorby máte v krátkém časovém úseku možnost shlédnout i práci ostatních souborů, které se pohybují ve stejné kategorii. Od onoho výše zmiňovaného „viděného“ se odvíjejí i rozborové semináře, které se snaží pojmenovat klady a přednosti, ale i problémy inscenace, a následně nabídnout i jisté možnosti a základní východiska, jak daným problémům předcházet, či se jim vyvarovat vůbec.

Přesto, že existují určitá pevná kritéria těchto rozborů, nikdy nepostrádají individuální přístup k jednotlivým inscenacím resp. představením. To znamená, že v rozborech je brán zřetel na míru zkušeností a schopností jednotlivých přihlášených souborů. Tím otevíráme cestu na tuto přehlídku i souborům novým a nezkušeným či těm, které se kritiky skrytě nebo otevřeně obávají.

 V letošním ročníku opět garantujeme přihlášeným souborům uhrazení výloh spojených s dopravou osob a dekorací nezbytných k realizaci Vašeho představení. Dále uhradíme náklady spojené s ubytováním Vašeho souboru.

 Přehlídka probíhá dle regulí a propozic pro regionální přehlídky NIPOS – Artama Praha v dané kategorii. Více informací na www.nipos-mk.cz nebo na telefonu níže uvedené kontaktní osoby.

Pevně věříme, že Vás tato naše nabídka oslovila a nebudete otálet s vyplněním a zasláním přiložené přihlášky na níže uvedenou adresu:

Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov

Hledejte v aktualitách nebo v odkazu MD spolupořadatel akcí – Krajská přehlídka divadelních souborů, kde budou v průběhu měsíce února zveřejňovány další informace týkající se této přehlídky. Samozřejmě Vám zodpovíme i Vaše případné telefonické dotazy na tel. čísle kontaktní osoby:

MgA. Jaromír Hruška - 602 200 649.

 Máte – chuť a vůli prezentovat své divadelní snažení v této kategorii, přijeďte do Českého Krumlova!

Za pořadatele Městské divadlo Český Krumlov zdraví a na setkání s Vámi se těší

                                                                                                           Hruška Jaromír  

                                                                                                                      dramaturg divadla

Kontakt:

MgA. Jaromír Hruška - dramaturg a zástupce ředitele
Městské divadlo Český Krumlov
tel.: + 420 380 727 367
GSM: + 420 602 200 649
E-mail: jaromir.hruska@divadlock.cz
www.divadlo.ckrumlov.cz

_________________________________________________________

Ke stažení:

Pozvánka 

Přihláška