AKTUALITY & NEPŘEHLÉDNĚTE

OPATŘENÍ COVID

Od 22. 11. 2021 do konce února 2022 jsou podmínky pro účast na kulturních akcích nastaveny takto (schváleno Vládou ČR 18. 11. 2021):

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):

  • doložit certifikát o provedeném očkování
  • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech před konáním akce

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:

  1. U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.  
  2. u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
  3. u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). ve všech vnitřních prostorech
Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.
Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření.

Diváci, kteří bohužel nesplňují požadavky pro účast na hromadných akcích, tedy nejsou očkováni, nebo neprodělali covidové onemocnění, mohou nepoškozené zakoupené vstupenky:

  • vrátit na místě zakoupení vstupenek (nejpozději 1 týden před konáním akce) nebo
  • požádat o zrušení rezervace nebo
  • požádat o vrácení vstupného e-mailem vstupenky@divadlock.cz (nejpozději 1 týden před konáním akce)
    Mohou však také zakoupené vstupenky nabídnout svým známým, což nám velice pomůže.

Děkujeme, že i v této době máte zájem navštěvovat naše divadlo a jste ochotni se přizpůsobit nastaveným podmínkám a respektovat vyžadovaná pravidla. Bez toho bychom nemohli dělat vůbec nic.

Naviděnou v našem - vašem divadle,

Jan Vozábal a tým MDPohádkový víkend 2022

POHÁDKOVÝ VÍKEND 25. - 27. 03. 2022

 

DOPLNĚNÍ TERMÍNŮ  - ZMĚNY

PŘEDPLATNÉ PLUS JARO 2020
21. 02. 2022 je náhradní termín pro představení LADY OSKAR

Náhradní termín představení  DEŠTIVÉ DNY , které bylo 31.8.2021 z důvodů hlasové indispozice Richarda Krajča zrušeno, je v pátek 25. února 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k prodeji vstupenek

Doporučujeme internetový prodej vstupenek.  V programu nebo přímo v informaci o  představení klikněte na tlačítko  vstupenky  u termínu představení.  Toto tlačítko Vás zavede přímo do sálu, kde můžete vstupenky objednat.

Předprodej a doprodej vstupenek z nabídky “Připravujeme”

Předprodej vstupenek zahajujeme vždy 10.  dne předcházejícího měsíce (pokud není vedením divadla určeno jinak - pak je možno koupit vstupenky dříve - viz výše). Pokud termín zahájení předprodeje vyjde na den pracovního klidu nebo svátek bude zahájení prodeje následující pracovní den. Stejně tak jsou dány do doprodeje zbývající vstupenky na představení, která jsou zařazena do série předplatných (jejich množství je omezeno počtem předplatitelů)

Městské divadlo Český Krumlov v síti FacebookSpojte se s námi v síti Facebook

Pište nám Vaše přání i připomínky, co byste v našem divadle chtěli vidět, čím Vám můžeme udělat ještě větší radost :-) Těšíme se na Vás!